Arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade kan både være en pludseligt opstået skade eller en erhvervssygdom, som opstår over længere tid. I begge tilfælde kan man have krav på en erstatning.

For at kunne få erstatning er det en betingelse, at skaden er arbejdsrelateret. Hvis der er tvivl om dette, vil det oftest kunne afklares gennem lægelige undersøgelser.

Kontakt os gerne allerede i undersøgelsesfasen, så vi kan hjælpe og guide dig til, hvordan vi bedst skaffer beviser til brug for din sag.

 

Hvem kan anmelde en arbejdsskade?

Det kan skadelidte, arbejdsgiver og læger.

 

Hvortil anmelder man?

Skaden skal enten anmeldes til arbejdsgivers forsikring eller til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. I forbindelse med at man laver en anmeldelse, skal der medsendes dokumentation. Dette kan vi hjælpe dig med.

 

Hvad nu hvis jeg ikke er tilfreds med afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring?

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan vi klage over den. Det gør man til Ankestyrelsen. Man kan både klage, hvis der ingen forsikring bliver ubetalt, eller hvis man finder, at den forsikring, der bliver udbetalt er for lille.

 

Hvorfor bruge en advokat?

Svaret er simpelt - for at sikre, at du får mest muligt. Forsikringsselskabet er interesseret i at betale så lidt som muligt, og de har professionelle ansat til at sikre, at det sker. Derfor er du bedst stillet med ligeledes at have professionel hjælp ved din side.

Call Now Button