Hvad kan jeg få erstatning for?

Erstatningstyper

En erstatning er ikke bare en erstatning. Der findes rigtig mange forskellige forhold, som du kan modtage erstatning for. Forsikringsselskaber er som udgangspunkt interesseret i at betale så lidt som muligt i erstatning. Det er derfor vigtigt, at du kontakter en advokat, der kan sikre, at du får det i erstatning, som du er berettiget til. Det kan vi hjælpe dig med.

  • Varigt mén.

Gives som en kompensation for de skader, som man må påregnes at skulle leve med resten af livet. Kompensationen kan man få fra flere forskellige forsikringsselskaber. Man kan altså typisk både få det fra skadevolders forsikringsselskab, hvis der er en skadesvolder, og man kan få det fra sin egen ulykkesforsikring, hvis man har tegnet sådan en.

  • Erhvervsevnetab

Såfremt man som en følge af skade ikke vil kunne arbejde som man ville kunne, hvis der ikke havde været en skade, så kan man få erstatning for erhvervsevnetab. Dette er ofte en meget høj erstatning.

  • Svie og smerte

Hvis man har været syg som følge af skaden, kan man formentlig få godtgørelse for svie og smerte.

Man kan få godtgørelse fra det tidspunkt, hvor man kommer til skade, og så længe man er sygemeldt som følge af tilskadekomsten. Godtgørelsen ydes med en fast takst pr. sygedag. Man kan dog ikke få godtgørelse for mere end 390 sygedage. Det er som oftest et krav, at man kan fremlægge lægeerklæring eller lignende bevis for, at man har været syg. Sørg derfor for at holde en tæt kontakt med din læge under din sygemelding.

  • Behandlingsudgifter

Udgifter til behandling såsom tandlæge, fysioterapeut mv. kan muligvis kræves dækkes. Det sammen kan kørslen. Sørg derfor for at gemme alle kvitteringer for, at du har afholdt disse udgifter, og noter antallet af kørte km, såfremt du er kørt i egen bil.

 

Call Now Button