Arbejdsskade med sav – ikke egen skyld og derfor fuld erstatning.

A, der var udlært som tømrer i 2003, blev i 2014 ansat i tømrerfirmaet P. I 2016 kom A i forbindelse med savning af et stykke træ på en multisav til skade med sin venstre hånd, idet hånden ramte den roterende klinge. Under en sag anlagt af A mod P med påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte, blev det lagt til grund, at hverken spaltekniv eller sikkerhedsafskærmning var monteret på multisaven, da den blev anvendt af A, og det blev lagt til grund, at sikkerhedsudstyret til multisaven heller ikke var til rådighed hverken i A’s værktøjsbil eller på byggepladsen. Den arbejdende formand, der var til stede på byggepladsen den dag, ulykken skete, forklarede, at han vidste, at sikkerhedsafskræmningen manglede på saven. Det blev endvidere lagt til grund, at det ikke var usædvanligt, at en multisav/rundsav blev anvendt på en byggeplads uden montering af sikkerhedsafskærmningen. Der havde nogle få uger inden ulykken været en lignende ulykke i virksomheden, som havde ført til et strakspåbud fra Arbejdstilsynet om at sikre, at arbejdet med flytbar rundsav blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder med montering af den tilhørende beskyttelsesskærm. Som opfølgning på Arbejdstilsynets påbud havde P alene via en SMS udsendt en generel instruks om brug af værktøj. På denne baggrund fandtes P ikke at have opfyldt sin forpligtelse til at sikre, at den anvendte multisav var udstyret med det nødvendige sikkerhedsudstyr i form af spaltekniv og sikkerhedsafskræmning, ligesom P havde undladt at føre et tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med, at rundsave/multisave blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder som opfølgning på en lignende ulykke nogle få uger tidligere og på Arbejdstilsynets strakspåbud efter denne ulykke. På den anførte baggrund, herunder navnlig da A flere gange tidligere havde anvendt multisaven uden spaltekniv og sikkerhedsafskræmning, uden at P havde påtalt dette, og da anvendelsen af en sådan sav uden sikkerhedsafskræmning ikke var usædvanlig i virksomheden, fandtes der ikke tilstrækkeligt grundlag for, at erstatningen til A skulle bortfalde eller nedsættes som følge af egen skyld. P var derfor erstatningsansvarlig for ulykken, og da der var enighed om opgørelsen af A’s krav, blev hendes påstand taget til følge.

Skriv en kommentar

Call Now Button