Trafikulykke

Har du været involveret i en trafikulykke og er du kommet til skade? Så har du formentlig ret til en erstatning. Reglerne på dette område er komplicerede, og hvis du vil være sikker på, at du får det korrekte beløb i erstatning, er det en god idé, at du kontakter en advokat. Advokaten vil ofte være gratis for dig. Læs mere om vores priser HER.

Hvor kan jeg kræve pengene fra?

Har du været udsat for en ulykke, vil der kunne være flere forskellige steder, hvor dit krav kan rettes mod. Det kan være din egen ulykkesforsikring, skadevolderens ansvarsforsikring eller direkte mod en skadevolder. Derudover kan der i nogle tilfælde være penge at hente fra et pensionsselskab. I nogle sager vil du kunne rette det samme krav flere steder og opnå en dobbelterstatning.

Selvom du har været i en soloulykke eller du har ansvaret for ulykken, kan du stadig være berettiget til erstatning. Det vil sige, at selv om der ikke er en anden skadevolder, der har ansvaret for ulykken, kan dit forsikringsselskab være forpligtiget til at udbetale en erstatning til dig.

Hvad kan jeg få erstatning for?

Ved personskader udbetaler man erstatning for flere forskellige skader.

  1. Varigt mén – en erstatning for det varige mén, som du kommer til at skulle leve med resten af livet.
  2. Tabt erhvervsevne – hvis du ikke kan arbejde i samme omfang, som du kunne før ulykken, har du krav på tab af erhvervsevne.
  3. Svie og smerte – de dage hvor du har været sygemeldt som en følge af din skade, har du ret til erstatning.
  4. Tabt arbejdsfortjeneste – en erstatning for det eventuelle tab du måtte få som en følge af din sygemelding
  5. Behandlingsudgifter – dækker både over kørsel og selve de udgifter, der måtte være til behandling

 

 

Call Now Button