Voldsoffer

Har du været udsat for en forbrydelse, er det vigtigt, at sagen bliver anmeldt til politiet inden for 72 timer. Ellers kan du nemlig som udgangspunkt ikke få erstatning.

Når man ønsker at søge erstatning fra en gerningsmand efter man har været udsat for en forbrydelse, skal man kontakte erstatningsnævnet. Det kan være en kompliceret proces, og vi anbefaler derfor, at du retter henvendelse til en advokat.

 

Call Now Button